Joomla 2.5

3.jpgtwilight1.jpgtwilight2.jpg

Penkiolikoje fotodrobių – medikai ir pacientai prieš 100-metį

1111

Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotr.

Penkiolikoje fotodrobių – medikai ir pacientai prieš 100-metį

Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninę pasiekė po Lietuvą keliaujanti unikali archyvinių nuotraukų paroda „Medicinos pagalbos fragmentai Lietuvoje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Gyventojai kviečiami pažiūrėti, kaip prieš 100-metį atrodė Lietuvos medikai ir pacientai.

Iki š. m. rugpjūčio vidurio Šalčininkų r. savivaldybės ligoninėje (Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų m.) eksponuojamos penkiolika fotodrobių iš virtualios archyvinių nuotraukų parodos „Medicinos pagalbos fragmentai Lietuvoje“. Šią parodą Vasario 16-osios proga šalies gyventojams dovanojo Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA).

Archyvinių nuotraukų parodoje atskleidžiami medicinos pagalbos nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1940 m. fragmentai. Joje galima rasti nuotraukų, iliustruojančių tuo laikotarpiu padėtus rūpinimosi žmonių sveikata pagrindus ir medikų santykius su pacientais. Siekiama parodyti, kaip specifiniame gydymo įstaigos interjere, kuriame yra ne tik mediko kėdė ar paciento lova, bet ir įranga, instrumentai, jaučiasi nuotraukose užfiksuoti žmonės.

Parodos nuotraukose – medikai ir pacientai – ir rimti, susirūpinę, ir linksmai nusiteikę. Kai kurios įamžintos vietos – ligoninės ir pacientų priėmimo kabinetai – dar nėra identifikuoti. Organizatoriai tikisi ir kviečia žmonės, atpažinusius nuotraukose įamžintas vietas, gydytojus, pacientus, kreiptis į LCVA. Tai bus svarbus indėlis į archyve kaupiamų duomenų tikslinimą ir tvarkymą.

2222

Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotr.

Visą virtualią archyvinių nuotraukų parodą galima pažiūrėti https://goo.gl/KX7akz.

Bendrosios praktikos slaugos studijos Alytaus kolegijoje

Bendrosios praktikos slaugos studijos Alytaus kolegijoje

 

„Slaugytojas kaip globėjas — tai asmuo, kuris maitina, drąsina ir globoja, asmuo, kuris sutinka ateinantį į pasaulį ir palydi išeinantįjį anapilin, asmuo, kuris rūpinimusi, išmintimi, kantrybe, paguoda padeda pasveikti ar palengvinti sunkią negalios naštą. Taip slaugytojas aprašomas leidinyje „Nursing in Today’s World—Challenges, Issues, and Trends“.

Asmens sveikatos priežiūra yra viena iš svarbiausių visuomenei teikiamų paslaugų sričių, o slaugytojai sudaro didžiausią minėtos srities specialistų dalį. Šiandienos slaugytojai labai skiriasi nuo prieš kelis dešimtmečius studijas baigusių medicinos seserų. Tai savarankiški specialistai, įgiję aukštąjį išsilavinimą ir gebantys prisiimti didesnę atsakomybę pacientų sveikatos priežiūroje. Sveikatos priežiūros specialistų poreikis kyla iš nuolat besikeičiančios populiacijos struktūros. Gyventojų skaičius mažėja, mažėja gimstamumas, santykinai stabilūs mirštamumo rodikliai. Šių demografinių tendencijų pasekmėje populiacijoje mažėja jaunų žmonių ir žymiai daugiau žmonių sulaukia senyvo amžiaus.

Alytaus kolegija atsižvelgdama į Alytaus regiono gyventojų senėjimo tendencijas, įvertindama slaugos specialistų poreikio augimą ateityje bei bendradarbiaudama su regiono sveikatos priežiūros ir reabilitacijos specialistais ir vadovaudamasi patikslinta bendrosios praktikos slaugos specialistų poreikio studija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pritarimu 2016 m. parengė, sėkmingai akreditavo ir vykdo regione modernią, laikmečio ir pacientų reikalavimus atitinkančią Bendrosios praktikos slaugos studijų programą.

Nemuno baseino, gydomojo mineralinio vandens, miškų suformuotas klimatas ir kraštovaizdis sukūrė čia išskirtines poilsio ir sveikatos susigrąžinimo sąlygas, todėl Pietų Lietuvos regione sutelkta nemažai šalies gyventojų rekreacijos ir reabilitacijos išteklių, puikiai išplėtota sveikatos apsaugos bei sveikatos turizmo infrastruktūra. Tai leidžia plėtoti poilsio ir sveikatos atstatymo bei stiprinimo veiklą, kuriai taip pat reikia nemažai aukštos kvalifikacijos slaugos ir reabilitacijos srities specialistų. Šios prielaidos lemia išsilavinusių žmonių poreikį sveikatos, sveikatai palankios mitybos, medicininio turizmo, gamybos, mechanikos, alternatyvios energetikos, IT, e. medicinos ir kitose srityse.

Į pirmąjį Bendrosios praktikos slaugos studijų programos kursą 2016 metais įstojo arti šimto studentų, iš kurių 75 procentus sudaro Alytaus regiono gyventojai, 2017 metais įstojo panašiai tiek, o stojančiųjų kontingentas išsiplėtė ir apėmė ne tik Alytaus regioną bet ir Kauną, Vilnių, Marijampolę ir kitus miestus. Bendrosios praktikos slaugos studijų programoje ypatingas dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių formavimui, todėl studentai į praktiką pasklido po įvairias Lietuvos ligonines ir įgiję išplėstinės praktikos įgūdžius bei žinias juos parsivežė į Alytaus kolegiją bei sėkmingai pasidalino su bendramoksliais.

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos tikslas yra parengti bendrosios praktikos slaugytoją, gebantį slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir bendruomenę. Studijos vykdomos lietuvių kalba ir trunka pusketvirtų metų. Nuo 2018 metų rudens planuojamos studijos šioje programoje ir anglų kalba. Bendrosios praktikos slaugos studijų programa realizuojama tik nuolatine (dienine) studijų forma, tačiau sudaromos sąlygos studijuoti ir dirbantiems asmenims. Lankstus paskaitų tvarkaraštis leidžia organizuoti paskaitas vakarais ir savaitgalio dienomis. Paskaitas skaito ir praktikos darbus veda aukštos profesinės kvalifikacijos specialistai, turintys ne tik teorinių žinių bagažą bet ir patirtį praktiniame darbe. Dėstytojai nuolat gilina žinias kvalifikacijos tobulinimo kursuose, skaito pranešimus konferencijose ir seminaruose.

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventai galės dirbti pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, slaugos ligoninėse, reabilitacijos institucijose, senelių namuose, vaikų ir jaunimo globos namuose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose, priklausomybių centruose, karo tarnybos padaliniuose, o taip pat integralios slaugos srityje. Absolventai, kurie nori toliau mokytis, studijas gali tęsti universitetinėse pirmosios pakopos studijose.

Alytaus kolegijoje, vienintelėje iš Lietuvos kolegijų ir vienintelėje pietų regione įkurta hibridinė biomedicinos mokomoji laboratorija Hybrid Lab su simuliacine integracijos valdymo sistema, kurioje bendrosios slaugos, pirmos pagalbos bei skubios pagalbos mokosi ne tik bendrosios slaugos programos studentai bet kvalifikaciją tobulina sveikatos priežiūros įstaigų specialistai ir gydytojai. Moderniomis IT technologijomis laboratorija susieta su krizių tyrimo centru, kurio specialistai nuotoliniu būdu vertina besimokančiųjų žinias ir įgūdžius.

Visi studentai aprūpinami bendrabučiu, kuris įsikūręs renovuotame pastate ant Nemuno kranto šalia centrinių kolegijos rūmų bei Inžinerijos ir biomedicinos fakulteto.

Į Bendrosios praktikos slaugos programą priėmimas jau vykdomas bendrąja tvarka per LAMA BPO. Visą su tuo susijusią informaciją suteikia priėmimo kambaryje dirbantys darbuotojai telefonu (8 315) 65 013 arba atvykus į Informacijos ir ryšių technologijų fakultetą adresu Seirijų g. 2, Alytus, 104 kab., el. paštas priėŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

                                                                                      Prof. dr. Ilona Teodora Miceikienė

Biomedicinos ir maisto technologijų katedros vedėja

Iš PSDF lėšų apmokamos paslaugos

Iš PSDF lėšų apmokamos paslaugos

Būtinoji ir skubioji pagalba

Būtinoji ir skubioji pagalba
Visiems pacientams, atvykusiems patiems ar atvežtiems greitosios medicininės pagalbos tarnybų į VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, įstaiga pagal kompetenciją užtikrina (suteikia ir organizuoja) būtinosios (pirmosios ir/ar skubiosios) medicinos pagalbos teikimą.
Skubioji medicinos pagalba teikiama nedelsiant (1 kategorija), arba neatidėliotinai (2, 3, 4 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių, nurodytų Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicininės pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ su tolesniais pakeitimais Skubios medicinos pagalbos masto lentelės 4 skiltyje, gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.
Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.

Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:
• visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
• laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
• ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus – galiojančią E – kortelę arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymų, arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį;
• užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus galiojančią sveikatos draudimo sutartį.

Gydytojui nustačius, kad paciento, atvykusio be siuntimo, būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų, sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos.

SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MASTAS

Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

2012 VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė