Joomla 2.5

3.jpgtwilight1.jpgtwilight2.jpg

Vidutinis darbo užmokestis 2017 m.

Informacija apie darbo užmokestį:

 

DUOMENŲ APIE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR JŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

UŽ 2017 M.

 
             
Eil. Nr. Rodiklis 2017 M.
Vieno mėnesio vidutinis darbo užmokesčio fondas, Eur, Priskaičiuotas Vidutinis dirbančių fizinių asmenų skaičius Vidutinis užimtų etatų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur ( Priskaičiuotas )
vieno darbuotojo (fizinio asmens)
(3/4)
vieno etato
(3/5)
1 2 3 4 5 6 7
Iš viso : 137623 207 217,8 664,85 631,88
1 Gydytojai 42007 48 43,8 875,15 959,06
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 9474 7 7,6 1353,43 1246,58
3 Slaugytojai 43580 65 74 670,46 588,92
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 15129 25 26,6 605,16 568,76
5 Kitas personalas 27433 62 65,8 442,47 416,91
             
2012 VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė