Mokamos paslaugos

Kategorija: Mokamos paslaugos
Paskelbta: Penktadienis, 2012 gegužės 04 06:21
Parašė Super User
Peržiūros: 2600

Ligoninėje teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

 

Jei Jūs:

1. esate LR gyventojas, tačiau neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurios LR gyventojams yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo);

2. esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, bet neturite pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo ar atvykote su LNSS-ai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimais ( t. y. gydytojai arba įstaigos, nesudariusios sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis ). Tuomet užmokate tik už pirmą ambulatorinę mūsų gydytojo specialisto konsultaciją 40 Lt ir jei mūsų gydytojas nustato, kad Jūs kreipėtės pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, t. y. tolimesnis gydymas Jums bus atliekamas nemokamai.

3. esate užsienio šalies pilietis ir nepriklausote nei vienai iš šių kategorijų, kai medicinos paslaugos apmokamos iš PSDF biudžeto:

I. Užsienio valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat arba laikinai gyvenantys Lietuvos Respublikoje, jeigu jie teisėtai dirba Lietuvos Respublikoje bei nepilnamečiai jų šeimos nariai;
II. Užsienio šalių piliečiai, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl privalomojo sveikatos draudimo, nuolat ar laikinai gyvenantys Lietuvos Respublikoje, t. y: Rusijos piliečiai kariškiai pensininkai, nuolat gyvenantys LR (būtinoji ir planinė pagalba) bei teisėtai laikinai dirbantys pagal rangos ar darbo sutartis Rusijos piliečiai);
III. Europos Sąjungos šalių narių arba šalių, sudariusių socialinės apsaugos sutartis su ES, piliečiai.

4. savo noru pageidaujate papildomos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kuri nėra susijusi su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai), bet gali būti teikiama tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui;

PASTABA: kainos yra patvirtintos 2009 m. birželio mėn. 11 d. vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.1-157. Informaciją apie kainas bei mokamų paslaugų teikimo tvarką Jums visada maloniai suteiks priėmimo, registratūros, skyrių vadovaujantis ar administracijos personalas.

Visada maloniai Jūsų laukiame mūsų ligoninėje!